PUT : WDG

Magnetic

PL: PLAKAT ENG: POSTER

Magnetic

BILLBOARD

Magnetic

PL: PLAKAT ENG: POSTER

Magnetic

PL: ULOTKA ENG: FLYER

Magnetic

PL: KUBEK ENG: CUP


Magnetic

PENDRIVE


PL: Projekt wykonany na zlecenie działu Politechniki Poznańskiej: Wiedza dla Gospodarki
Projekt Wiedza dla gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczął się na Politechnice Poznańskiej w roku 2009 i trwał do końca 2013.

W ramach projektu powstały nowe kierunki studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Zarządzania kierunki Zarządzanie, Logistyka i Inżynieria Bezpieczeństwa oraz na Wydziale Technologii Chemicznej kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa.

ENG: The project commissioned by the Poznan University of Technology department: Knowledge for Economy
Project Knowledge for the economy co-financed by the European Union under the European Social Fund began at Poznan University of Technology in 2009 and ran until the end of 2013.

The project has created new directions for postgraduate studies at the Faculty of Management directions Management, Logistics and Safety Engineering and the Faculty of Chemical Technology direction Chemical and Process Engineering.


You may also be interested: