'Pyrkon 2010'

Magnetic
Magnetic


PL: Projekt ilustracji i materiałów wielkoformatowych reklamujących poznański konwent fantastyki Pyrkon w 2010 roku. Pyrkon organizowany jest co roku i co roku zmienia się jego szatę graficzną. Pyrkon jest to ogólnopolski konwent (zjazd miłośników fantastyki) odbywający się corocznie w Poznaniu. Jest to największa impreza tego typu w tej częscie Europy.

ENG: Illustration design and large-format advertising materials for Pyrkon, the biggest fanatsy convention in 2010. Pyrkon is organized every year and every year is changing its layout. Pyrkon is a nationwide convention, festival, held each year in Poznan, Poland. It is the largest event of this kind in this part o Europe.


You may also be interested: