FAUSTERIA

Magnetic

PL: Praca na konkurs ilustratorski organizowany przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Konkurs Fausteria polegał na wykonaniu ilustracji do książki Pana Wojciecha Szydy pt „Fausteria”. I mimo, że jury nie przyznało pierwszego miejsca, to w zamian przyznali 4 wyróżnienia.
Wyróżniona została także moja praca.

ENG: Work for illustrator contest organized by the National Centre of Culture in Warsaw. Fausteria contest consisted on making illustrations for the book Mr. Wojciech Szyda entitled "Fausteria". And despite the fact that the jury didn't award the first place, it is instead awarded 4 second awards.
My work was among the four winners.