Witaj Świecie! / Hello World!

PL:
Magnetic

Nazywam się Ewa Gillner i jest mi bardzo miło powitać Państwa w mojej galerii projektów reklamowych i ilustracji. Projektantem jestem już od prawie 10 lat. Swój fach kształciłam w wielu miejscach pracując dla drukarni i agencji reklamowych projektując materiały drukowane w tym opakowania, akcydensy a także identyfikacje wizualne firm.
Jednak zawsze największą moją pasją była ilustracja. Chciałabym przekształcić tę pasję w źródło zarobku i satysfakcji.
Moim celem jest praca jako ilustrator okładek i książek.

Możecie się Państwo ze mną skontaktować za pomocą:
mail: ewa@ds5.pl
tel.: +48 600 285 363

Osiagnięcia:

kwiecień 2015 - wygrana w konkursie na logo Miasta Rumi
kwiecień 2015 - wernisaż ilustracji na festiwalu fanatstyki Pyrkon
grudzień 2013 - wyróżnienie w konkursie ilustratorskim pt. "Fausteria" organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie
luty-marzec 2009 - organizacja bitwy conceptartowej na serwisie digart.pl połączonej z promocją konwentu fantastyki Pyrkon i wystawą nagrodzonych prac na tymże konwencie
grudzień 2008 - współpraca z Policją Wielkopolską - stworzenie książeczki instruktażowej/ kolorowanki dla dzieci dla ogólnopoznańskiej akcji "Pyrek"
marzec 2007 - wspólny wernisaż użytkowników serwisu digart.pl na jednym konwencie fantastyki Pyrkon
2007 - publikacja ilustracji w artbooku pt "Antologia Polskiej Ilustracji Mangowej" wydawnictwa Studio JG
grudzień 2006 - wystawiona praca na wystawie "Staruorzzz Tribute Party" w Krakowie
2005 - publikacja rysunku smoka w artbooku pt "Smoki" wydawnictwa Labiryntboox

ENG:
Magnetic

My name is Ewa Gillner and I am very pleased to welcome you in my advertising projects and illustration gallery. I'm a designer for nearly 10 years. My profession was developed in many places working such like printers and advertising agencies, where I design printing materials such as packaging, commercial products an CI.
But always the greatest passion for me was an illustration. I would like to transform this passion into a source of earnings and personal satisfaction.
My goal is to work as an covers and books illustrator.

You can contact with me via::
mail: ewa@ds5.pl
phone: +48 600 285 363

Achievements:

april 2015 - win at the competition for the logo of the Rumia City
april 2015 - illustration vernissage on the s-fi & fantasy festival Pyrkon
december 2013 - honorable mention in the illustrative contest "Fausteria" organized by the National Centre of Culture in Warsaw
february-march 2009 - the organization of the conceptart battle on the site digart.pl combined with the promotion of Pyrkon s-fi & fantasy convention and exhibition of the winning works at that same convention
december 2008 - cooperation with the Poznan Police - creating instructional books / coloring books for children for Poznan action called "Pyrek"
march 2007 - Common users digart.pl vernissage on s-fi & fantasy convention Pyrkon
2007 - publication of the illustration in artbook: "Anthology of Polish illustration manga" Publishing by Studio JG
december 2006 - exposed work on the exhibition "Tribute Staruorzzz Party" in Krakow
2005 - publication of drawing a dragon in artbooku entitled "Dragons" Publishing Labiryntboox